אישור סופי למשכנתא, משכנתא בחוכמה 2019

אישור סופי למשכנתא

בדיקה חינם למשכנתא

אנחנו יודעים שקשה לך לשלם עבור ייעוץ משכנתאות פרטי. אתה לא מבין בדיוק על מה, יש לך הוצאות אין סופיות על הילדים, על מחיה ועל משכנתא...

 

נכון, אנחנו לא עובדים בחינם.

התשלום עבור השרות בסוף התהליך, רק אם הרווחת! כך שאתה לא צריך לדאוג... 

אחרי שקיבלתם את האישור העקרוני, הגעתם לתהליך קבלת המשכנתא עד לאישור סופי למשכנתא וקבלת הכסף לחשבון מוכר הנכס.

מדובר בתהליך שיכול לקחת בין כמה ימים לכמה שבועות.

 

אישור סופי למשכנתא הוא למעשה אימות נתונים והסכמה של הבנק לתת לכם הלוואה.

הבית שאתם קונים משמש ערובה לבנק, לכן האישור הסופי כרוך בבדיקה מקיפה של ערכו על ידי שמאי מטעמו. השמאי מטעם הבנק מעריך את שווי הנכס, בדרך כלל הערכה נמוכה מהערכת שמאי פרטי, לצורך קביעת סכום המשכנתא ולצורך הבטחת הבנק במקרה ובו ייאלץ למכור את הנכס במהירות ובקלות יחסית, אם לא ישולמו תשלומי המשכנתא. שכר טרחתו משולם על ידי מבקש המשכנתא.

 

לאחר פתיחת תיק המשכנתא תתבקשו לחתום על כמה מסמכים.

כמו כן, תקבלו מהבנקאי רשימה של פעולות ומטלות וטפסים שונים, למשל: נסח טאבו, מנהל מקרקעי ישראל, העתק של חוזה הרכישה, תעודות זהות ותעודת זכאות של משרד השיכון.

לאחר ביצוע כל הפעולות הנדרשות והחתימה על המסמכים יישלח תיק המשכנתא לבדיקה ולאישור סופי. לאחר קבלת האישור הסופי יועבר הכסף אל מוכר הנכס.