מסלול משכנתא בריבית הפריים

מסלול הפריים:

ריבית הפריים - נקבעת ע"י בנק ישראל

פריים ללקוח:1.6%  בנוי מ 0.1% ריבית בנק ישראל+ מרווח של 1.5%  לטובת הבנק.

מסלול בו הסכום שלוויתם צמוד לריבית הפריים שנקבעת ע"י בנק ישראל. 
 

פוטנציאל שינוי הריבית במסלול זה הינו חודשי.  מסלול הפריים אינו צמוד למדד ולכן קרן המשכנתא אינה מושפעת משינויים במדד ונשחקת לאורך השנים.
 

יתרונות

  • כיום המסלול הזול ביותר,  מינימום כיום P-0.9=0.7%

  • גמישות גבוהה, ניתן להאריך, לקצר, לפרוע, למחזר ללא קנס יציאה

  • עלייה בריבית לא משפיעה על הקרן

 

חסרונות

  • פוטנציאל שינוי ריבית בתדירות גבוהה, וכתוצאה מזה תנודתיות בהחזרים החודשיים

  • עלייה בריבית תעלה את ההחזר חודשי במשכנתא  במסלול הפריים בשיעור של כ10% להלוואה ל20 שנה

בדיקה חינם למשכנתא

אנחנו יודעים שקשה לך לשלם לנו,

שאתה לא בדיוק מבין על מה,

ואין לך כסף נזיל בגלל הוצאות אין סופיות על הילדים, על מחייה ועל משכנתא...

אנחנו מציעים בדיקה מקצועית חינם (בדיקה בה נשאל כמה שאלות פשוטות), ללא התחייבות וללא תשלום.

 

נכון, אנחנו לא עובדים בחינם.

משלמים לנו בסוף התהליך, רק אם הרווחת, משלמים לנו אחרי שהכסף מהרווח שהצלחנו להשיג עבורך מגיע מהבנק ונמצא בחשבון שלך, כך שאתה לא צריך לדאוג לתשלום... 

ריבית הפריים

ריבית הפריים (באנגלית: Prime Rate ובקיצור p או פ  היא הריבית הבין בנקאית, מייצגת את מחיר הכסף כאשר תאגידים בנקאיים (בנקים, חברות ביטוח ,חברות אשראי) רוכשים כסף מבנק ישראל.

הריבית הבין בנקאית היא מחיר הכסף שהבנק משלם לבנק ישראל, שיעורה עומד כיום על 0.1% שזו ריבית נמוכה בשפל של כל הזמנים. על מחיר זה מוסיפים הבנקים עמלה תפעולית קבועה שנקראת גם מרווח שעומדת היום על 1.5 אחוז, כך שאם הבנק קונה ב0.1% , ריבית הפריים ללקוח הינה 1.6%.

דוגמאות לשימוש בריבית הפריים

כיוון שריבית הפריים עומדת כיום על 1.6% , ריבית על אשראי בגובה P+4% משמעותה כי הבנק יגבה מהלווה ריבית משתנה לפי שיעור ריבית הפריים בתוספת עמלה תפעולית של 4 האחוז במונחים שנתיים הווה אומר ריבית בשיעור של 5.6%. גם כאן, כל שינוי בשיעור ריבית הפריים יעלה או יוריד את הריבית ללקוח. להלן עוד שתי דוגמאות: כאשר הריבית היא  0.6%-P  , הלקוח משלם כיום 1%. כאשר הריבית   2%+P  , הלקוח משלם כיום 3.6% וחוזר חלילה.

בהעדר אירועים כלכליים דרסטיים הדורשים התערבות מידית, פרסום הריבית של בנק ישראל מתבצע פעם אחת לחודש, ביום שני האחרון של כל חודש קלנדרי ב-16:00. על סמך ריבית זו נקבע ריבית הפריים שנכנסת לתוקפה אחרי שני ימי עסקים, כלומר, ביום חמישי. עם זאת, מאחר שריבית הפריים תלויה בערכה של ריבית בנק ישראל, היא יכולה להשתנות בהתאם לפרסומים חדשים של בנק ישראל.