top of page

מימון בבנק למשכנתאות

משכנתא לדיור (לרכישת דירה למגורים כולל להשקעה ,מגרש, בנייה) -הלוואה עד 30 שנה , ריביות בד"כ בטווח 0.7- 4.5% תלוי במסלול, בתקופה ובפרופיל של הלקוח הריביות טובות בהרבה מהלוואות מסחריות, החזרים נוחים יותר. בנק למשכנתאות קונה את הכסף בבנק ישראל (מסלול הפריים) או מגייס ממקור חיצוני כגון חברות ביטוח חברות פנסיה, בנקים, חברות מסחריות גדולות. בהלוואות בריבית קבועה לא צמודה משתמש בהון העצמי שלו. הכסף נקנה במחיר מסוים ונמכר לנו במחיר זה + תוספת. המחיר מגלם את עלויות התפעול והרווח, כמו כן תוספת עלות בהתאם לסיכון שמגולם בלקוח הספציפי שלוקח את ההלוואה. משכנתא לכל מטרה לשיפוץ, חתונה, סילוק חובות וכו' (עד 50% משווי הנכס) – ריביות גבוהות יותר מאשר במשכנתא לדיור אולם זולות יותר מאשר בהלוואות מסחריות.

5.jpg

מתי כדאי לסלק הלוואות מסחריות באמצעות הלוואה לכל מטרה?

כדאי לעשות זאת כאשר ההלוואה המסחרית  עם ריביות גבוהות לטווח קצר של שנים כך שההחזרים החודשיים גדולים יחסית להיקף ההלוואה ולכן הם מעיקים עלינו בהתנהלות הכלכלית השוטפת. בנוסף הבנק לוקח בחשבון את ההחזרים החודשיים של ההלוואה המסחרית שהם גבוהים בד"כ עקב הפריסה הקצרה שלהם, מפחית אותם מסך ההכנסות של הלווה ומקבל תמונת הכנסות נמוכה של הלקוח, במקרים מסוימים הבנק יסכים לאשר משכנתא קטנה יותר ממה שאנו צריכים כדי שנוכל לעמוד בהחזרים החודשיים ולא נגיע למצב של אי יכולת לעמוד בתשלומים החודשיים.

 

מאפיינים להלוואה בבנק למשכנתאות לעומת הלוואה בבנק מסחרי

  • לא קיימות הלוואות סולו

  • בעקבות פסיקה בבית המשפט מושג הערבים נעלם כמעט לחלוטין

  • ההלוואה ניתנת כנגד נכס נדל"ן בלבד

  • לא ניתנת הלוואה לנכסים חקלאיים/נכסים בהם אין תב"ע (תוכנית בנין ערים) לדיור

bottom of page