top of page

איחוד הלוואות - משכנתא בחוכמה

קיימים לקוחות רבים בארץ שכירים ועצמאיים שכתוצאה מאילוצים כלכליים שונים צברו בחשבון חובות כבדים בצורה של הלוואות מסחריות לטווח קצר (בדרך כלל תקופת ההלוואות נעה בין שנה לשש שנים)

סכומי ההלוואות הצטברו לגובה של מאות אלפי שקלים עם החזרים חודשיים מעיקים וחונקים לעיתים סכום ההחזרים החודשי אף עולה על גובה ההכנסות שלהם.

זהו מצב שמוביל לצריכת אשראי נוסף שמוביל בהכרח להגדלת החובות והגדלת ההחזרים החודשיים, לאי עמידה בהתחייבויות, להחזרי הרשאות בחשבון ועלול אף להביא לבסוף לקריסה כלכלית של הלקוחות.

לכל אלו שנמצאים במצב הזה ויש להם נכס נדל"ן שרשום על שמם אנו יכולים בתנאים מסוימים לאחד להם את כל ההלוואות למשכנתא על הנכס שברשותם בפריסה ארוכה ולצמצם להם את ההחזרים החודשיים באופן כזה שיוכלו לעמוד בהם, להמשיך לתפקד ברווחה ולפעול להבראת משק הבית שלהם להתנהלות כלכלית נבונה ובניית איתנות כלכלית לטווח ארוך.

בדיקת ההתכנות לאיחוד הלוואות למשכנתא כוללת בחינת נתונים ומסמכים כולל הכנסות הלווה, בדיקת עברו הצרכני, אחוז המימון של הנכס והסטטוס המשפטי של רישום הנכס.

לאחר בחינת כל אלו נודיע ללקוח אם ניתן לחלץ אותו מהמצב הבעייתי ולהתחיל אתו תהליך שיעלה אותו חזרה לדרך המלך. משכנתא בחוכמה לא גובה דמי קדימה מהלקוחות, מתמחרת את שכר הטרחה על פי מורכבות העסקה ומקבלת את שכר הטרחה רק במקרה של הצלחה ולאחר שהלקוח קיבל כבר את כספי ההלוואה שאישרנו לו בבנק הכוללים גם את שכר הטרחה שלנו.

 

כך אנחנו פועלים בצורה הוגנת שמאפשרת ללקוחות להיכנס בעזרתנו לתהליך הבראה כאשר אנו מקבלים שכר רק במקרה של הצלחה והלקוח לא נוטל על עצמו סיכונים כל שהם.

1.jpg
bottom of page