מס רכישה משכנתא בחוכמה

מס רכישה

הגדרה – דירת מגורים יחידה

דירת מגורים היא דירה המשמשת למגורים (כולל דירה מקבלן בשלבי בניה)

דירת מגורים יחידה הדירה היא דירת המגורים היחידה של הרוכש (מספר הדירות כולל את הדירות של בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 של הרוכש)

 אם יש לרוכש דירה נוספת אשר תימכר תוך תקופה של שנתיים , הדירה יכולה להיחשב כדירת מגורים יחידה. גם במקרה שלרוכש יש עד שליש מדירה נוספת או דירה המושכרת בשכירות מוגנת מלפני 1997, הדירה יכולה להיחשב כדירת מגורים יחידה.

בדיקה חינם למשכנתא

אנחנו יודעים שקשה לך לשלם עבור ייעוץ משכנתאות פרטי. אתה לא מבין בדיוק על מה, יש לך הוצאות אין סופיות על הילדים, על מחיה ועל משכנתא...

 

נכון, אנחנו לא עובדים בחינם.

התשלום עבור השרות בסוף התהליך, רק אם הרווחת! כך שאתה לא צריך לדאוג... 

מס רכישה לדירה לעולה

מדרגות מס רכישה – לעולה מיום 16.1.2015 ועד ליום ה-15.1.2016

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

– על חלק השווי שעד 1,700,220 ₪: 0.5%

– על חלק השווי העולה על 1,700,220 ₪: 5%

 

* יודגש כי יש להיוועץ באופן פרטני בעורך דין מומחה למקרקעין לפני עריכת כל עסקה במקרקעין, ואין האמור לעיל מתיימר להוות ייעוץ משפטי.